Park Przemysłowo-Technologiczny REVITA PARK


Dodaj komentarz

Goście w Parku Przemysłowo-Technologicznym REVITA PARK

W Parku Przemysłowo – Technologicznym ‪REVITA PARK‬ zjawił się nasz pierwszy Prelegent z Firmy Progressive AeroPhoto Sp. z o.o. – Pan Krzysztof Bryzgalski, który będzie miał odczyt podczas poniedziałkowego I Forum pt. „Tworzenie map lotniczych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych wraz z ich praktycznym zastosowaniem w remediacji i rewitalizacji terenów”.

Czytaj dalej


Dodaj komentarz

Revita(re) – czyli porozmawiajmy o rewitalziacji

Park Przemysłowo – Technologiczny REVITA PARK jest jednym ze sponsorów IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych”. Konferencja odbędzie się w Chorzowie w dniach 6.10. do 8.10.2015 roku. Celem tego wydarzenia jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających rewitalizację terenów poprzemysłowych. Tematem tegorocznego spotkania będzie przekształcenie terenów zdegradowanych w przestrzeń publiczną.

Czytaj dalej


Dodaj komentarz

Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych

slaski_klaster[1]Nowym partnerem naszego Parku jest Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych. Instytucja ta wspiera wdrażanie nowoczesnych technologii środowiskowych, które wspomagają rewitalizację. Zadaniem klastra jest promocja dobrych praktyk remediacji i rewitalizacji oraz innowacji w tym zakresie. Klaster wspomaga działalność zarówno środowiska naukowego, jak i biznesowego będąc tym samym platformą przepływu wiedzy między tymi środowiskami.